Baas op eigen kamer

Attachment to place

Het kunnen creëren van een thuisgevoel hangt samen met de plaats die thuis genoemd wordt.
‘Attachment to place’ of het zich hechten aan die plaats kan volgens Falk et al. (2012) op verschillende manieren gestimuleerd worden.
Zo lijkt het van belang te zijn dat een bewoner de controle en leiding kan bewaren over zijn thuis.
Ook het doorbrengen van tijd in de kamer of woning en het zich eigen maken van deze ruimte zou daarnaast het creëren van een persoonlijk nest mogelijk maken.

Sense of home in Attendo Långbrogården Stockholm Door: Tatiana Donck, Eveline Mol en Jana Celis Binnen de visie van het
Lees verder ...
De gezellige zithoekjes ! Er staan spullen van vroeger in de hoekjes, boeken,.. Huisdieren, wekelijks komt de hond ‘Milla’ op bezoek,
Lees verder ...
In Sint-Lucia heeft men een eigen belevingsruimte die is ingericht door een studente. De belevingsruimte is ingericht met verschillende lichtjes,
Lees verder ...
De snoezelkar is er gekomen om tegemoet te komen aan de noden van de bewoners die minder mobiel zijn. Op
Lees verder ...
Relatievorming, tederheid, intimiteit en seksualiteit zijn basisbehoeften voor elk van ons, ook op latere leeftijd. Het hoort bij de levenskwaliteit
Lees verder ...
De Qwiek.up is een nieuwe, veel ingezette innovatie binnen de ouderen-, gehandicapten- en palliatieve zorg. Het is een mobiel in te
Lees verder ...
  Zelfs wanneer woonzorgcentra kiezen voor eigen inrichting van de kamer, zijn huisdieren helaas zelden welkom omwille van hygiënische redenen,
Lees verder ...
Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen routines, wat voor ouderen met dementie zowel voordelen als nadelen oplevert. Het geeft houvast, maar
Lees verder ...
Keuzevrijheid en autonomie kan, ook voor ouderen met dementie,  in de hand gewerkt worden door een ontbijtkar, die de bewoner
Lees verder ...
Autonomie behouden optimaliseert de levenskwaliteit en helpt ouderen zich thuis te voelen. Het is dus belangrijk dat bewoners naar buiten
Lees verder ...
In ECR De Keizershof (Utrecht, Nederland) heeft ieder zorgappartement een eigen deurbel. Het verplegend personeel bespreekt op voorhand met de
Lees verder ...
In De Gulden Lelie (Antwerpen, België) stemt men zich af op de gewoontes van de bewoners. Bewoners geven aan wat
Lees verder ...
Door zelf keuzes te maken, gaat de bewoner zich meer thuis voelen in de voorziening. Het psychisch welbevinden wordt gestimuleerd
Lees verder ...
In één van de vestigingen van AxionContinu (Utrecht, Nederland) wordt hier op een bijzondere manier aandacht aan besteed. De medewerkers
Lees verder ...
Er zijn veel  woonzorgcentra waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen kamer in te richten op enkele meubelstukken
Lees verder ...
Sommige woonzorgcentra gaan nog een stapje verder in de mogelijkheid tot eigen inrichting: wanneer een koppel zich aanmeldt voor verblijf,
Lees verder ...
Woonzorgvoorziening D’n Aok (Veenendaal, Nederland) gebruikt opplakdeuren van True doors om de deur van bewoners te personaliseren. Een sticker met
Lees verder ...