Identiteit versterken

Beïnvloedende psychosociale processen die de identiteit versterken
Falk et al. (2012) beschrijven wat het creëren van een thuisgevoel
kan ondersteunen of eerder belemmeren.
Ondersteunende processen hebben te maken met verzoening.
Om te beginnen het accepteren dat men minder kan en dat het einde van het leven nadert,
aandacht kunnen hebben voor de mooie kant van het leven, ipv te blijven stilstaan bij de negatieve aspecten van een residentiële voorziening. Terugblikken op wat men allemaal heeft bereikt in het leven helpt om dit tevreden af te ronden. Anderzijds, wanneer ouder worden en hulpbehoevendheid vooral onmacht oproept, valt de aanpassing aan het leven in het WZC heel zwaar.
De oudere voelt zich dan een een last voor zichzelf en anderen.
De waardigheid van de oudere komt in het gedrang wanneer hij lang moeten wachten op hulp,
wanneer zijn wensen worden genegeerd, wanneer iemand de privésfeer binnendringt,
wanneer de andere hem het gevoel geeft niks waard te zijn, wanneer hij zelf het gevoel heeft niks aan de situatie te kunnen veranderen, … Hij kan uiteindelijk de hoop opgeven (Falk et al., 2012).Dit zijn belemmerende processen.

Identiteitsondersteunende initiatieven van “Elder”
Elder (ouderenwerking binnen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg waar ook regionaal expertisecentrum dementie “brOes” onder valt) biedt verschillende zaken aan na de
Lees verder ...
Omdat beelden meer zeggen dan 1000 woorden
In deze filmpjes laten ouderen ons hun perspectief ervaren. Ze tonen hoeveel wijsheid en veerkracht ze hebben en vragen ons
Lees verder ...
Het huispaleis
Biografische foto’s als onderdeel van biografische hulpverlening dragen enorm bij tot de versterking van de identiteit. Sense of home vertrekt
Lees verder ...
De Vertelliving en app “Voel je thuis”
De vertelliving in WZC St Maria Berchem, een gezellige plek die een thuisgevoel kan oproepen bij bewoners. De living is
Lees verder ...
Vitrinekast
In WZC Immaculata begeleidt een medewerker bewoners en familie om samen een persoonlijk vitrinekastje op te bouwen. Dit kastje, aan
Lees verder ...
Comfortroom
Dit is een warm ingerichte kamer die gebruikt wordt voor het activeren of tot rust brengen van personen met dementie. Deze
Lees verder ...
Levensboek
Binnen het concept ‘sense of home’ past het maken van de levensboeken, omwille van de balans van het leven die
Lees verder ...
Buiten komt voorbij
In woonzorgcentrum De Bijnkershoek (onderdeel van AxionContinu, Utrecht, Nederland) loopt het fietsproject ‘Buiten komt voorbij’. Terwijl de bewoners fietsen op
Lees verder ...
Wederopbouw Revue
In Ouderencomplex Mazesteyn in Rotterdam (Nederland) waren we getuige van een heel uniek gebeuren. De voorziening kreeg bezoek van een theatergezelschap
Lees verder ...
Stichting De Tijdmachine
Een andere manier om het verleden van de oudere niet verloren te laten gaan, is De Tijdmachine. Anne Elschot en
Lees verder ...
Het leefplan
In Hof Ter Lande (Vorselaar, België) wordt een leefplan opgesteld om nieuwe bewoners beter te leren kennen. Het is een
Lees verder ...
Getuigenis
Door het doen van een getuigenis, komt de eigenheid van die bewoner naar voor. Het behouden van de identiteit van
Lees verder ...