Tweedaagse vorming

Sense of home (2-daagse vorming)
Bij de analyse van de gesprekken met ouderen in het ‘Sense of home’ project botsten we op een steeds terugkerend thema:
de oudere die de autonomie en identiteit (‘sense of self’) wil bewaren in het woonzorgcentrum.
Een tweede zorgvuldige analyse van de gesprekken (de Listening Guide methode) maakte het mogelijk verschillende
met elkaar in interactie gaande stemmen in het discours van ouderen waar te nemen. Uiteindelijk werden vijf verschillende stemmen zichtbaar
(verzetten, verwerken, verbinden, verdragen en verschillen).
Deze stemmen staan voor de strategieën waarmee ouderen in woonzorgcentra hun ‘sense of self’ trachten te beschermen
tegen de afhankelijkheid in het woonzorgcentrum en/of van het ouder worden in het algemeen.

Het erkennen van een sense of self en het herkennen van de strategieën die ouderen hierin hanteren,
zijn waardevol voor een meer vraaggestuurde zorgpraktijk.
Wanneer personeel en familie hier adequaat mee leert omgaan kan dit het zich thuis voelen en dus ook de kwaliteit van zorg bevorderen.

Tijdens een vorming van 2 dagen worden ‘sense of home’ en ‘sense of self’ als bruikbare  orthoagogische concepten voor woonzorg toegelicht.
De vijf strategieën binnen het sense of self worden uitvoerig toegelicht en geïllustreerd.
Veel aandacht gaat naar het aanreiken van handvatten (voor hulpverleners en organisatie) om de autonomie en identiteit van de bewoner te bevorderen .

  • Voor wie? alle professionelen in woonzorgcentra
  • Datum volgende tweedaagse wordt nog bepaald