Module 2 “Silver”

Module 2 ‘SILVER(495 euro)

Sense of home interactief leren coachen in verbinding

De verschillende teams in het WZC staat onder druk: ze kloppen aan met de vraag hoe ze aan de slag moeten met sense of home. Ze verwachten concrete oplossingen en rekenen op ondersteuning.  Het woon- en leefbeleid vraagt van het WZC extra inspanningen omtrent het uitbouwen van kwaliteit van leven.  

In deze vorming ondersteunen we je om sense of home uit te dragen in je voorziening.  SILVER vormt de rode draad. Je leert je collega’s en medewerkers activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op kwaliteit van leven, wonen en zorg, waarin het belangrijk is dat de medewerker de regie in handen houdt en gelooft in eigen competenties.

Achtergrond

ZILVER is geïnspireerd op GOLLD, een beproefde werkwijze van Inge van de Putte om zorgcoördinatoren te leren hoe ze leerkrachten kunnen ondersteunen om met diversiteit in de klas om te gaan. Dit proces heeft veel gelijkenissen met wat zich in de ouderenzorg afspeelt en de uitdagingen van WZC om meer in te zetten op kwaliteit van leven. Omdat we zo onder de indruk waren van de effecten van deze training hebben we die vertaald naar de ouderenzorg. De inzichten in sense of home en de expertise in de GOLLD-training worden geïntegreerd.

Aanpak

Deze vorming gaat normaal door in kleine groep (max 8 personen) op onze campus in 5 lessen, gespreid over drie maanden. Als de situatie dit niet zou toelaten, is ook hier een afstands-module mogelijk.

Tijdens dit traject werken we met een korte vorming (je hebt voorkennis van het sense of home-model)  en begeleide intervisie.  We reiken een duidelijk theoretisch concept aan in de vormingen dat aan te passen is aan de individuele context. Door het werken met begeleide intervisie in groepjes van maximaal 8 deelnemers maak je kennis met diverse contexten. We vertrekken daarbij vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers. Je krijgt individuele feedback en je wordt concreet ondersteund in je coaching van medewerkers.  We werken hierbij met ingebracht eigen materiaal. 

Vervolg

Wie zowel module1 als module 2 heeft gevolgd en het attest daarvoor behaalde ontvangt het attest van sense of home-coach. Wij kunnen vervolgens naar u verwijzen bij aanvragen voor bijscholing vanuit zorgorganisaties.

Inschrijven en informatie

Informatie en inschrijving via deze link.