Module 1 “sense of home”

Module 1 ‘Sense of home’ (485 euro)

Gedurende tien weken (2 contacturen per week) doorloop je een interactief traject, waarin je heel het gedachtengoed van sense of home stapsgewijs eigen maakt. De theoretische basis van sense of home wordt uitgediept en onmiddellijk vertaald naar de (eigen) praktijk. Dit proces wordt begeleid door Maite Mallentjer, auteur van het handboek: “a sense of home, samen bouwen aan een nieuwe thuis.”

 Leren vanuit je eigen werkplek

Je krijgt toegang tot een online leeromgeving met lesmateriaal en live interactie met mededeelnemers (kleine groep) en een persoonlijke coach (Maite). Het lesmateriaal omvat onder andere: handboek, e-courses, webinars, een educatieve videoreeks, trainingsmaterialen en aanvullende literatuur. Dit traject doorloop je grotendeels op je eigen werkplek. Je voert per hoofdstuk een opdracht uit. Dit zijn praktische opdrachten waar je meteen aan sense of home bouwt op je eigen werkplek. Deze opdrachten worden ingestuurd en besproken met je coach.

Begeleiding

Maite Mallentjer is je persoonlijke coach. Je maakt kennis met elkaar alvorens je traject start. Zij geeft je feedback op de opdrachten, beantwoordt vragen en verleent supervisie. Je kunt je traject samen met je coach vormgeven.

Attest

Wie de module volledig doorloopt en alle opdrachten inlevert beslist ontvangt een attest voor deze module.

Leermateriaal

Mallentjer, M. (2020). A sense of home, samen bouwen aan een nieuwe thuis. Brussel: Politea.

Dormaels, M. & Voets, R. (2015). De kracht van het levensverhaal, narratieve zorg bij ouderen. Leuven: Acco.

Inschrijven en informatie

Via deze link vind je de laatste info en kan je inschrijven