Module 1 + Module 2 “Sense of home-coach”

Sense of home-coach (980 euro)

Informatie en inschrijving via deze link 

Opbouw: Module 1 “sense of home” én  Module 2 “Silver”

Inleiding

Woonzorgcentra staan voor een grote uitdaging. Naast medische zorg, groeit ook het belang van woon- en levenskwaliteit stelselmatig. Hoe pak je die omwenteling praktisch aan? ‘Sense of home’ werkte een kader uit om daarop een gepast antwoord te formuleren. Dit model is stevig onderbouwd en tegelijk heel praktisch toe te passen. De basis: de opbouw van een kwalitatieve zorgrelatie, vertrekkend vanuit de individuele ondersteuningsaanvraag van de oudere.

We krijgen regelmatig de vraag  van organisaties die op deze manier willen werken en hun medewerkers willen bijscholen om aan de slag te kunnen met sense of home of een vergelijkbare methodiek. Daarom bouwen we  aan een netwerk van coachen die het werken met sense of home in de praktijk kunnen begeleiden.

De train-de-trainer ‘sense of home’ is een opleiding waarin u zich het sense of home gedachtengoed  helemaal eigen maakt om medewerkers in het WZC te kunnen opleiden om dit waar te maken in de praktijk.

Na succesvolle afronding van de opleiding, ontvangt u een attest. Wij kunnen vervolgens naar u verwijzen bij aanvragen vanuit zorgorganisaties.

Voor wie?

Ben je begeleider wonen en leven, referentiepersoon dementie, ergotherapeut, kwaliteitscoördinator, directie, hoofdverpleegkundige, …in een WZC en wil je vanuit jouw functie je schouders zetten onder de kwaliteit van wonen en leven?

Werk je in een andere residentiële setting en wil je het sense of home-gedachtengoed vertalen naar jouw werking? Dat kan ook!

Ben je als professionele trainer en/of coach werkzaam in de zorgsector? En wil je het sense of home toevoegen aan je portfolio en zorgmedewerkers hierin kunnen opleiden?

Met maximaal 8 deelnemers per groep is er veel tijd om zelf te oefenen en ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding gaat zowel in op het sense of home gedachtengoed als op de trainings- en coachingsvaardigheden. Ervaringen in de (ouderen)zorg is geen vereiste, maar wel aanbevolen. Tijdens de opleiding is het noodzakelijk om effectief minstens één training te kunnen organiseren en minstens één medewerker te coachen in een zorgorganisatie.

Leerdoelen

Kennis opdoen over de achtergrond en inhoud van sense of home.

Leren samenstellen van een training over sense of home voor zorgmedewerkers.

Medewerkers activerend leren coachen om sense of home zelf in de praktijk te brengen.

Een analyse kunnen maken van een organisatie om voorwaarden te bepalen/ creëeren om sense of home te implementeren.

Wat kan je verwachten?

Toegang tot onze online leeromgeving met webinars, e-courses, trainingsmaterialen, video’s en additionele literatuur.

Coaching en supervisie van dit leertraject.

Training in activerende coaching in kleine groepjes van max 8 personen.

Een attest van sense of home-coach bij succesvolle afronding van de opleiding.

Vermelding als sense of home-coach op de sense of home-website.

 Opbouw van de opleiding

De opleiding omvat twee modules die je flexibel kan combineren. Je kan ook per module apart inschrijven. Je krijgt het attest als je beide modules met succes doorloopt.

De eerste module is  “sense of home” (395 euro)

Online leren vanuit je eigen werkplek

Je krijgt toegang tot een online leeromgeving met lesmateriaal en de mogelijkheid tot interactie met mededeelnemers en een persoonlijke coach in 10 sessies van 2 uur.

De online leeromgeving is toegankelijk via een desktop computer, laptop of tablet. Het lesmateriaal omvat onder andere: e-courses, webinars, een educatieve videoreeks, trainingsmaterialen en aanvullende literatuur.

Dit online traject doorloop je op je eigen werkplek. Je voert per hoofdstuk een opdracht uit. Dit zijn praktische opdrachten waar je meteen aan sense of home bouwt op je eigen werkplek. Deze opdracht worden ingestuurd en worden in groep besproken.

Persoonlijke begeleiding

Eén van de opleiders is ook uw persoonlijke coach. Je maakt kennis met elkaar alvorens je traject start. Zij geeft je feedback op de opdrachten, beantwoordt vragen en verleent supervisie. Je kunt je traject samen met je coach vormgeven.

De tweede module is ‘Silver’ (sense of home interactief leren coachen in verbinding)  (495 euro)

 Medewerkers activeren

De verschillende teams in het WZC staat onder druk: ze kloppen aan met de vraag hoe ze aan de slag moeten met sense of home. Ze verwachten concrete oplossingen en rekenen op ondersteuning.  Het woon- en leefbeleid vraagt van het WZC extra inspanningen omtrent het uitbouwen van kwaliteit van leven. 

In deze vorming ondersteunen we je om sense of home uit te dragen in je voorziening.  SILVER vormt de rode draad. Je leert je collega’s en medewerkers activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op kwaliteit van leven, wonen en zorg, waarin het belangrijk is dat de medewerker de regie in handen houdt en gelooft  in eigen competenties.

Achtergrond

SILVER is geïnspireerd op GOLLD, een beproefde werkwijze van Inge van de Putte om zorgcoördinatoren te leren hoe ze leerkrachten kunnen ondersteunen om met diversiteit in de klas om te gaan. Dit proces heeft veel gelijkenissen met wat zich in de ouderenzorg afspeelt en de uitdagingen van WZC om meer in te zetten op kwaliteit van leven. Omdat we zo onder de indruk waren van de effecten van deze training hebben we die vertaald naar de ouderenzorg. De inzichten in sense of home en de expertise in de GOLLD training worden geïntegreerd. Zowel Maite Mallentjer als Mieke Avonds (ervaren GOLLD trainer) zijn aanwezig tijdens alle vormings- en intervisiemomenten.

Aanpak

Tijdens dit traject werken we met een korte vorming (je hebt voorkennis van het sense of home-model)  en begeleide intervisie.  We reiken een duidelijk theoretisch concept aan in de vormingen dat aan te passen is aan de individuele context. Door het werken met begeleide intervisie in groepjes van maximaal 8 deelnemers maak je kennis met diverse contexten. We vertrekken daarbij vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers. Je krijgt individuele feedback en je wordt concreet ondersteund in je coaching van medewerkers.  We werken hierbij met ingebracht eigen materiaal.

Informatie en inschrijving via deze link