Samen bouwen aan een nieuwe thuis

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en wonen van de bewoners.
Ook maatschappelijk wordt deze beweging voluit ondersteund.
Wij schuiven we a sense of home als bruikbaar en verbindend concept naar voor om dit waar te maken.
A Sense of Home brengt verschillende elementen samen die een invloed hebben op het thuisgevoel in woonzorgcentra.
Sense of self kan beschouwd worden als de noodzakelijke voorwaarde om hiertoe te komen.

Ter inspiratie voor elk woonzorgcentrum, elke woonleefbegeleider in spe, presenteren we, naast korte theoretische elementen,
voorbeelden gebaseerd op praktijkbezoeken aan woonzorgcentra in binnen- en buitenland.
In onze contacten met de praktijk kwamen we immers veel begeesterde initiatieven tegen die er toe bijdragen dat mensen zich beter thuisvoelen.

Vraag je je af hoe je dit model kan integreren in jouw huis? Neem dan zeker hier een kijkje!

BewarenBewaren

© 2018 Maite Mallentjer РAP Hogeschool. Graphics & website: www.brontosaurus-graphics.be

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren