Sense of home-coaches

Om het sense of home-gedachtengoed verder te verspreiden, organiseren we vanuit AP hogeschool een train the trainer. Wie dit traject doorlopen heeft, verdient het attest van sense of home-coach en krijgt de toestemming om zelf vorming, coaching en intervisie te organiseren over sense of home.

Hieronder vind je alle officiële sense of home-coaches. Ze stellen zichzelf voor en laten je weten hoe je hen kan contacteren.

Heb je zelf interesse om sense of home-coach te worden? Hier vind je meer informatie.

Ik zocht naar dat kleine meer-zijn voor mensen in de herfst van hun leven en waarmee ik iedere dag mag
Lees verder ...
Als Sense of Home coach wil ik graag mijn ervaring delen om ook in jouw woonzorgcentrum een positieve evolutie op gang
Lees verder ...
Ik werk al vele jaren als ergotherapeute in het WZC en sinds enige tijd ook als coördinator van het woonleef-team.
Lees verder ...
Fijn jou hier te mogen ontmoeten, ik ben Leen.  De rode draad in mijn werk is omgaan met kwetsbaarheid. Ik
Lees verder ...