Sense of home-coaches

Om het sense of home-gedachtengoed verder te verspreiden, organiseren we vanuit AP hogeschool een train the trainer. Wie dit traject doorlopen heeft, verdient het attest van sense of home-coach en krijgt de toestemming om zelf vorming, coaching en intervisie te organiseren over sense of home.

Hieronder vind je alle officiële sense of home-coaches. Ze stellen zichzelf voor en laten je weten hoe je hen kan contacteren.

Heb je zelf interesse om sense of home-coach te worden? Hier vind je meer informatie.

Ik werk al vele jaren als ergotherapeute in het WZC en sinds enige tijd ook als coördinator van het woonleef-team.
Lees verder ...
Fijn jou hier te mogen ontmoeten, ik ben Leen.  De rode draad in mijn werk is omgaan met kwetsbaarheid. Ik
Lees verder ...