Samen met studenten

Binnen de opleiding orthopedagogie van de AP hogeschool dragen wij diversiteit hoog in het vaandel.
We zijn overtuigd van de rijkdom van intergenerationele contacten  en hebben ondertussen al een hele traditie
in het organiseren van ontmoetingskansen tussen jong en oud.

We zijn er trots op dat het sense of home project  tot stand kwam in samenwerking met onze  studenten.

Negen laatstejaarsstudenten kregen, gespreid over twee academiejaren, de onderzoeksvraag om het theoretisch kader van sense of home te koppelen aan de praktijk.
De eerste groep heeft zich gefocust op goede praktijkvoorbeelden voor ouderen, terwijl de tweede groep meer de nadruk heeft gelegd op ouderen met dementie.
Om deze praktijkvoorbeelden te verzamelen, deden ze studiebezoeken in verschillende woonzorgcentra in België, Nederland en Denemarken.
De verzamelde praktijkvoorbeelden werden op een blog beschreven en besproken vanuit de theorie over sense of home en algemene orthoagogische denkkaders.
De praktijkvoorbeelden voor ouderen met dementie werden afgetoetst aan de hand van panelgesprekken,
bij drie verschillende doelgroepen namelijk huidige bewoners met dementie, toekomstige bewoners/mantelzorgers en werknemers.
Deze blog vormde de basis voor deze website.


EPS team 2 (2016-2017)

European Project seminar
In het kader van het European Project Seminar (EPS) kregen twee studentengroepen de kans om zich in te zetten voor het project ‘ a sense of home’.
Eigen aan EPS is dat de studenten de mogelijkheid krijgen om samen te werken met studenten die
een verschillende culturele en studie achtergrond hebben.
Studenten uit o.a. Turkije, Spanje, Duitsland, België die webdesign, ICT of sociaal werk studeerden,
werkten dus samen aan het ontwerpen en ontwikkelen van de Verteliving
en de app ‘Voel je thuis’ voor Zorgbedrijf Antwerpen.
De eerste groep studenten bedachten het concept van de Vertelliving en de app.
De tweede groep studenten zorgden ervoor dat beiden effectief tot stand kwamen.
Voor het ontwikkelen van beiden werkten ze nauw samen met de kwaliteitsdienst van Zorgbedrijf Antwerpen.


EPS team 1 (2016-2017)

Tenslotte hebben al onze eerstejaars studenten hun steentje bijgedragen.
Zij hebben individuele gesprekken gevoerd met ouderen in 8 verschillende woonzorgcentra om
ouderen te bevragen over het leven in het woonzorgcentrum.
Elk praktijkvoorbeeld is aan de ouderen begrijpelijk uitgelegd  en daarna is er met veel interesse is geluisterd naar hun mening.
Citaten van deze (ongeveer 200) gesprekken zijn toegevoegd aan elk praktijkvoorbeeld.

 

Paper 2015 – 2016
Paper: Een huis is maar een huis, maar wat maakt het een thuis?’

Paper 2016 – 2017
Paper: Sense of home in een residentiële voorziening bij ouderen met dementie

BewarenBewaren