Literatuur

Link naar de site van De Woonleefwijzer

Download de PDF van de originele engelse theorie van A Sense of Home

 

Literatuurlijst:
Boerman, R. & Ebskamp, J. (2005). Een waardevolle leraar. Praktische ethiek en  beroepsidentiteit.
Baarn:  HB uitgevers.

Bruininks, A.C. (2000). Orthopedagogisch groepswerk: een kijk op de praktijk.
Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Cavaria (z.d.). Alles wat je wilde weten over holebi’s. (pp. 7).
Opgevraagd op 
24 april 2016 van
http://cavaria.be/sites/default/files/holebiwatjes2013_finaal.pdf

Defieuw, M. & Vanleuvenhaege, S. (2014-2015).
Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische
context [Syllabus].
Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool, Departement 
Gezondheid en Welzijn.

De Groot, J. (2017, 21 maart).
De eerste ‘comfortroom’ helpt dementerenden met
herinneringen op een usb-stick.
Opgevraagd van
https://www.trouw.nl/samenleving/de-eerste-comfortroom-helpt-dementerenden-met-herinneringen-op-een-usb-stick~ac161375/

Demesmaeker, G. & Van Tongel, W. (2015-2016).
Sociale inclusie Seminarie
Community care [Syllabus].
Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool,
Departement Gezondheid en Welzijn.

Dirkse Anders Zorgen (z.d.).
Reminiscentie
Opgevraagd op 21 mei 2016
van http://moderne-dementiezorg.nl

Driesen, K., Duchamps, L., Floes, S., Gabriëls, L., Neyens, K., Neyens, N., Winters, M., Zoons, E.,  Zurings, S. (2008).
De omgeving als medium bij de benadering van de oudere persoon met dementie (bachelorproef).
Opgevraagd van http://mantelzorg.wdfiles.com/localfiles/eindwerken/gezondheidszorg.PDF

Duyvendak, J.W. (2009)
Thuisvoelen: een korte introductie op drie artikelen. (pp. 257-260).
Opgevraagd op 20 april 2016 van
http://www.jwduyvendak.nl/wp-
content/uploads/2015/07/ thuisvoelen-een-korte-introductie-op drie-artikelen.pdf

Enders-Slegers, J.M.P. (2000).
Een leven lang goed gezelschap.
Empirisch onderzoek naar
de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van ouderen.
(Proefschrift Universiteit Utrecht). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Opgevraagd van 
http://www.moderne-dementiezorg.nl/uploads/gezelschapsdieren.pdf

Falk, H., Wijk, H., Persson, L., & Falk, K. (2012).
A sense of home in residential care.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27, 999 1009. doi: 10.1111/scs.12011

Feldman, R. S. (2012).
Levenslooppsychologie.
Harlow: Pearson.

Geelen, R. (2010).
Praktijkboek dementiezorg: Van achterdocht tot zwerfgedrag.
Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Geestelijk gezond Vlaanderen. (z.d.). Dementie.
Opgevraagd van 
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/dementie

Haugan, G., Hanssen, B.  & Moksnes, U.K. (2013).
Self-transcendence,
nurse–patient interaction and the outcome of multidimensional well-being in cognitively intact nursing home patients.
Scandinavian Journal of Caring
Sciences, 2013(27), 882-893. doi:10.1111/scs.12000

Harrefors, C., Sävenstedt, S., & Axelsson, K. (2009).
Elderly people’s perceptions of how they want to be cared for: an interview study with healthy elderly couples in Northern Sweden.
Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 2009(23), 353-360. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00629.x

Hersenstichting (z.d.). Dementie.
Opgevraagd op 20 mei 2016 van 
https://www.hersenstichting.nl

Hoogeveen, F., Groenendaal, M., Mulder, B., Bakker, M., Swinkels, S. & Van Den Berg, M. (2014)
Radio Remember: internetradio voor mensen met
dementie.
Opgevraagd van https://cdn.shopify.com/s/files/1/0854/8748/files/
Artikel_Denkbeeld_2014.pdf?11339419048820635590

Huis Perrekes. (2015).
De Betties, meer dan een koor.
Opgevraagd van  http://www.perrekes.be/debetties.html

K.U. Leuven (z.d.).
Nergens beter dan thuis!?
Opgevraagd op 15 mei 
2016 van  https://www.kuleuven.be/

Maelstaf, H. (2013).
Woonzorgcentra: uit het keurslijf van de totale 
institutie Antwerpen: Artesis- Plantijn Hogeschool

Meander expertisecentrum dementie. (z.d.).
Wat is dementie.
Opgevraagd van http://www.dementie.be/meander/dementie/wat-is-dementie/

Rode Kruis Vlaanderen (2016).
Zorgbib zorgt voor een boek en een
babbel.
Opgevraagd op 4 mei 2016 van http://www.rodekruis.be

Shalock, R.L., Gardner, J.F., & Bradley, V.J.  (2007).
Quality of life of
persons with intellectual and other developmental disabilities:
Applications across individuals, organizations, systems, and communities. (pp.191-204).
Washington, DC: American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Sheehan, B., Burton, E., Mitchell, L.,
‘Outdoor wayfinding in dementia’,
Dementia, volume 5 (2006). Maart, pp. 271-280.

Stroobants, E., & Verhaest, P. (2012).
Architectonica: een thuis voor mensen met
dementie.
Uitgeverij: EPO. Berchem. pp.239-240

Sullivan, L. & Asselin, M. (2013).
Revisiting Quality of Life for Elders 
in Long-Term Care: An Integrative Review.
Nursing Forum, 
48(3), (pp.191-204). Wiley Periodicals.

Versteegh, E. & Westerhof, G.J. (2007).
Wederzijdse stereotypen
van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering.
Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie
, 38, 24-
31. doi: 10.1007/BF03074821

Voets, R. & Dormaels, M. (2015).
De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg
bij ouderen.
Leuven/Den Haag: Acco.