Samen met ouderen

Participatief onderzoek met ouderen
Aangezien we binnen het onderzoek “een gevoel van thuis” in de ouderenzorg van de AP Hogeschool,
ook ouderen zelf uitgebreid een stem wilden geven werd er naast de diepte interviews een participatief actie onderzoek (PAR) opgestart in het WZC St Maria te Berchem.
Een groep van 4 tot 7 bewoners kwam 8 keer samen.
Deze bewoners waren onze mede-onderzoekers. Zij bogen zich over de volgende onderzoeksvragen:
Hoe komt het dat sommige bewoners van een WZC kunnen zeggen:
“Ik voel me thuis in het WZC”? Kunnen bewoners hier zelf aan bijdragen?

De bijeenkomsten werden gefaciliteerd door twee onderzoekers van de AP Hogeschool.

Dit onderzoek sluit aan bij de recente paradigmaverschuivingen binnen de ouderenzorg,
van het medisch model evolueerde de zorg naar het klantgericht werken en is men in de zorg onderweg naar een model van actief burgerschap.
In dit laatste model wordt de oudere als deskundige en gelijkwaardige partner in de zorg beschouwd.
De bewoner-onderzoekers formuleerden zelf uitdagingen en aanbevelingen voor ouderen en hun zorgverstrekkers.

Bewoners en medewerkers gaven tijdens het participatief onderzoek in St. Maria aan dat het niet makkelijk is voor bewoners om hun mening te geven.

Vanuit het PAR kunnen we besluiten dat het belangrijk is om instrumenten uit te werken
om de communicatie tussen medewerkers en bewoners te ondersteunen, zodat zij samen de dagdagelijkse mogelijkheden
meer kunnen benutten om de betrokkenheid van de bewoners vergroten.
De ouderen zelf kunnen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan.
De ontwikkeling van de Vertelliving en de app ‘Voel je thuis’ sluiten hierbij aan.

Meer uitgebreide informatie vind je terug in bijgevoegd artikel.