Vragenlijsten

Vragenlijsten
Sense of Home: tevredenheid bij ouderen in Antwerpse woonzorgcentra

Beno Schraepen, Maite Mallentjer, Katrijn Van Loock, Hilke Steenwinckel

Abstract
In samenwerking met het Zorgbedrijf Antwerpen werd een bevraging opgesteld rond het thema Sense of Home.
Een jaar lang vulde elke nieuwe bewoner die in één van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf toekwam, de bevraging in.
De bevraging peilde naar de tevredenheid over het onthaal, de inrichting van de kamer, de maaltijden, het wonen en leven in het WZC en de ingesteldheid van de bewoner.
Aan het onderzoek namen 755 inkomende bewoners deel, ze vulden de vragenlijst in ten laatste één maand na hun verhuis.
Het onderzoek had als doel een zicht te krijgen op o.a. volgende vragen:
Hoe tevreden zijn de bewoners in een woonzorgcentrum?
Welke invloeden gaan uit van het psychosociaal welzijn van de respondenten op het thuisgevoel?
Welke factoren spelen een rol  op de tevredenheid van de inkomende bewoners?

Tevredenheid?
De tevredenheid van de inkomende bewoners werd gelinkt aan de Net Promotor Score (NPS) gebaseerd op de vraag “In hoeverre zou je dit WZC aanraden aan anderen?”.
Je krijgt een score door van het percentage promotoren (zij die aanbevelen nl. hier 29,2%), het percentage criticasters (zij die helemaal niet aanbevelen hier nl. 23%) af te trekken.
De score van 6,2 is een aanzienlijk lager resultaat dan voorgaand onderzoek in Vlaanderen waaruit een NPS score van 58 uitkomt.
Analyse uit eigen onderzoek van het Zorgbedrijf toont aan dat het zich thuis voelen hier een belangrijke factor is wat ook bevestigd wordt door de verdere analyse van de gegevens.

Verband tussen tevredenheid en Sense of Home
Omgeving gerelateerde dimensies spelen een invloedrijke rol op die Net Promotor Score.
Het onderzoek leert dat ‘attachment to space’ voornamelijk een bepalend is voor het thuisgevoel en de tevredenheid.
Ook ‘attachment beyond the institution’ blijkt een bepalende factor te zijn.
Blijkbaar vinden de bewoners dat het wel snor zit met de ‘attachment to place’, het creëren van een eigen plek, het zich eigen maken van de kamer.
Maar er is duidelijk nog verbetering mogelijk op het vlak van het zich eigen maken en van betekenis zijn het WZC en in het verbonden blijven met de buitenwereld.

Veranderingen in de sociale ruimte
Cruciaal is het nog van betekenis kunnen zijn en de eigen identiteit kunnen inzetten.
Concreet betekent dat een WZC meer bewust en gericht kan inzetten op een gediversifieerd activiteitenaanbod dat inspeelt op de interesses en mogelijkheden van de bewoners.
Toezien op de huiselijke en herkenbare inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes die contacten tussen bewoners bevorderen en de vorming van een nieuwe sociaal netwerk mogelijk maken.

In contact met de buitenwereld
Vele ouderen boeten door hun verhuis naar WZC in op contacten met familieleden en kennissen en op de dagelijkse gewoonten en rituelen van thuis.
Dit kunnen voortzetten in het woonzorgcentrum levert een belangrijke bijdrage tot het thuisgevoel.
Maar ook de verbinding met de buurt, de wereld, de actualiteit, …
kortom participeren aan wat in de gemeenschap gebeurt door naar buiten te gaan of wat buiten gebeurt naar binnen te brengen, kunnen het psychosociaal welzijn verhogen.