Baas op eigen kamer

Attachment to place

Het kunnen creëren van een thuisgevoel hangt samen met de plaats die thuis genoemd wordt.
‘Attachment to place’ of het zich hechten aan die plaats kan volgens Falk et al. (2012) op verschillende manieren gestimuleerd worden.
Zo lijkt het van belang te zijn dat een bewoner de controle en leiding kan bewaren over zijn thuis.
Ook het doorbrengen van tijd in de kamer of woning en het zich eigen maken van deze ruimte zou daarnaast het creëren van een persoonlijk nest mogelijk maken.

Kruiswoordraadsels, puzzels, zoek de verschillen, rebus,... dat ging allemaal vlot voor Mevrouw Pieters. Maar dat doolhof... daar vond ze haar
Lees verder ...
In WZC Kruyenberg houden de kinesisten rekening met de wensen van de bewoners. Zo hebben sommige bewoners vaste uren om
Lees verder ...
Je kamer gevuld met eigen meubels, eigen spullen van thuis. Aan de muren de schilderijen en foto’s die je koestert.
Lees verder ...
Thuis kan men kiezen wanneer men een boek leest, iets neemt om te eten of iets lekker wil drinken. Ook
Lees verder ...
Mensen die op kortverblijf terechtkomen, komen daar vaak na een verblijf in het ziekenhuis omdat ze nog niet direct terug
Lees verder ...
Binnen WZC De Vaeren dragen we open communicatie hoog in het vaandel. Tijdens onze bewonersraad luisteren we naar onze bewoners
Lees verder ...
Sense of home in Attendo Långbrogården Stockholm Door: Tatiana Donck, Eveline Mol en Jana Celis Binnen de visie van het
Lees verder ...
De gezellige zithoekjes ! Er staan spullen van vroeger in de hoekjes, boeken,.. Huisdieren, wekelijks komt de hond ‘Milla’ op bezoek,
Lees verder ...
In Sint-Lucia heeft men een eigen belevingsruimte die is ingericht door een studente. De belevingsruimte is ingericht met verschillende lichtjes,
Lees verder ...
De snoezelkar is er gekomen om tegemoet te komen aan de noden van de bewoners die minder mobiel zijn. Op
Lees verder ...
Relatievorming, tederheid, intimiteit en seksualiteit zijn basisbehoeften voor elk van ons, ook op latere leeftijd. Het hoort bij de levenskwaliteit
Lees verder ...
De Qwiek.up is een nieuwe, veel ingezette innovatie binnen de ouderen-, gehandicapten- en palliatieve zorg. Het is een mobiel in te
Lees verder ...
  Zelfs wanneer woonzorgcentra kiezen voor eigen inrichting van de kamer, zijn huisdieren helaas zelden welkom omwille van hygiënische redenen,
Lees verder ...
Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen routines, wat voor ouderen met dementie zowel voordelen als nadelen oplevert. Het geeft houvast, maar
Lees verder ...
Keuzevrijheid en autonomie kan, ook voor ouderen met dementie,  in de hand gewerkt worden door een ontbijtkar, die de bewoner
Lees verder ...
Autonomie behouden optimaliseert de levenskwaliteit en helpt ouderen zich thuis te voelen. Het is dus belangrijk dat bewoners naar buiten
Lees verder ...
In ECR De Keizershof (Utrecht, Nederland) heeft ieder zorgappartement een eigen deurbel. Het verplegend personeel bespreekt op voorhand met de
Lees verder ...
In De Gulden Lelie (Antwerpen, België) stemt men zich af op de gewoontes van de bewoners. Bewoners geven aan wat
Lees verder ...
Door zelf keuzes te maken, gaat de bewoner zich meer thuis voelen in de voorziening. Het psychisch welbevinden wordt gestimuleerd
Lees verder ...
In één van de vestigingen van AxionContinu (Utrecht, Nederland) wordt hier op een bijzondere manier aandacht aan besteed. De medewerkers
Lees verder ...