Keuze maken

Keuze maken

Door zelf keuzes te maken, gaat de bewoner zich meer thuis voelen in de voorziening.
Het psychisch welbevinden wordt gestimuleerd door zelfbepaling (Shalock, Gardner, Bradley, 2007).

De bewoners van Hof ter Lande (Vorselaar, België) mogen keuzes maken bij het maaltijdgebeuren.
Dit doen ze op de volgende manieren:
’s Morgens en ’s avonds is er een buffet. De bewoners hebben volledig zelf de keuze wat ze eten, dit bevordert interactie en sociaal contact tussen bewoners.

BewarenBewaren