Praatgroep

Praatgroep

In woonzorgcentrum De Lisdodde (Mechelen, België) krijgen bewoners inspraak in de werking door middel van een praatgroep.
Deze bestaat uit twee personeelsleden en negen personen die opkomen voor alle bewoners van het WZC.
Samen zoeken ze naar realistische oplossingen voor alledaagse problemen.

Zo was er bijvoorbeeld een man die door zijn grote ondersteuningsnood afhankelijk was van de medewerkers tijdens eetmomenten.
Eén van zijn medebewoners kaartte  in de praatgroep aan hoe lastig het voor hem was om te wachten met eten terwijl het personeel aan het babbelen was.
Daardoor ontstond bij  de werknemers meer bewustwording.

Pretty onderscheidt in zijn participatieladder zeven niveaus van participatie.
De praatgroep situeert zich hier op het niveau van functionele participatie. Dit houdt in dat bewoners actief betrokken worden bij het vormgeven van de werking.
Hoewel de professionals de beslissing nemen wordt er wel actief geluisterd naar de inbreng van de bewoners (Demesmaker & Van Tongel, 2015-2016).

Naast deze praatgroep wordt er  een familieraad en gebruikersraad georganiseerd.
Op de gebruikersraad zijn de bewoners, of hun vertegenwoordigers, welkom om hun mening uit te wisselen over het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum.
De familieraad is een samenkomst waarop informatie wordt gegeven over de werking van het WZC, maar er wordt op dat moment ook een luisterend oor geboden voor vragen, suggesties en klachten van de bewoners/vertegenwoordigers. Dit initiatief beschouwt Pretty als participatie via consultatie. Hierbij worden mensen geïnformeerd over de werking en wordt hun advies geraadpleegd. Indien de professionals dit nodig achten wordt het ook gevolgd (Demesmaker & Van Tongel, 2015-2016).

Klik hier voor 'Ouderen aan het woord over de praatgroep'

BewarenBewaren

BewarenBewaren