Diepte interviews

Diepte interviews
We krijgen vanuit de media meer en meer negatieve berichtgeving te horen over het leven in woonzorgcentra
terwijl de kwaliteitsmetingen geen grote tekortkomingen lijken te kunnen vast te stellen.

Door gebruik te maken van twee verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, namelijk de Listening Guide en de IPA-analysemethode,
werd gepoogd een meer genuanceerd beeld van het thuisgevoel in Antwerpse woonzorgcentra te bekomen.
Hiervoor werden tien verschillende diepte-interviews van uiteenlopende bewoners in verschillende woonzorgcentra geanalyseerd
met als doel op zoek te gaan naar wat maakt dat ouderen zich daar thuis kunnen voelen.

De met de IPA-methode bekomen analyseresultaten werden eerst gebundeld in codes dewelke op hun beurt werden vergeleken
met de reeds bestaande ‘sense of home’-theorie van de Zweedse onderzoekers Falk, Wijk, Persson en Falk (2012).
Dit zorgde grotendeels voor een bevestiging van de ‘sense of home’-theorie van Falk et al., mits enkele opvallende toevoegingen en nuanceringen,
zoals de grote hoeveelheid aandacht die werd gegeven aan het verhuisproces en aan de terugblik op het verleden.

Een steeds terugkerend thema was hier echter het willen bewaren van de autonomie en identiteit of ‘sense of self’ in het woonzorgcentrum.
Wegens onvrede met de diepgang die kon bekomen worden met de IPA-methode werd ervoor gekozen de interviews opnieuw met de Listening Guide methode te analyseren.
Deze methode maakt het mogelijk verschillende met elkaar in interactie gaande stemmen in het discours van, al dan niet kwetsbare,
personen waar te nemen om zo verschillende lagen in de zelfpresentatie te helpen ontwarren.

Dit leidde tot de vondst van vijf verschillende stemmen of strategieën waarmee ouderen in woonzorgcentra trachten hun ‘sense of self’
te beschermen tegen bedreigende invloeden van woonzorgcentra of van de ouderdom in het algemeen.
Deze stemmen werden in elk interview teruggevonden en kregen de volgende namen: verzetten, verwerken, verbinden, verdragen en verschillen.

Alle vijf stemmen kunnen een nuttige rol vervullen en dienen bijgevolg door het personeel of door familie ondersteund te worden.
Een snelle herkenning ervan en het aanreiken van handvatten (zowel op micro- als op mesoniveau)  toegespitst op elke stem,
kunnen mogelijks helpen om ouderen zich sneller thuis te laten voelen na een, vaak stresserende of halsoverkop gebeurde, verhuis.