Samen in het woonzorgcentrum

Attachment to space

Een plaats is natuurlijk ook omgeven door een ruimere context waarbij het vormen van relaties en verbondenheid centraal staat.
Zo menen Falk et al. (2012) dat men zich gemakkelijker zal hechten aan een woonplaats wanneer er een mogelijkheid bestaat om vriendschappen te vormen
en deze ook te onderhouden door bijvoorbeeld te kunnen deelnemen aan activiteiten samen.
Belangrijk dat dit volgens eigen voorkeuren kan gebeuren!
Autonomie en verbondenheid zijn hier dus kernbegrippen.  Het kunnen tonen van de eigen persoonlijkheid, mag niet worden onderschat.

Gezelschapsspelen met de mannen was een aanleiding voor een boeiend gesprek over ouder worden in WZC Corsala.
Lees verder ...
In ons WZC komen de washandjes "in bulk" binnen van de wasserij. De bewoners sorteren deze graag op stapeltjes om
Lees verder ...
In het zorgbedrijf ouderzorg Genk starten ze een was- en strijkproject Linnenzorg. Hier geven ze de bewoners de kans om
Lees verder ...
Bij deze dame speelt de muziek een belangrijke rol in haar leven. Toen we vernamen dat ze al heel lang
Lees verder ...
In het koffiesalon kunnen bewoners genieten van een tas koffie en van elkaars gezelschap. Het idee kwam ter sprake tijdens
Lees verder ...
Dit jaar jammer genoeg geen feestelijke kerstlunch of kerstmarkt, want corona strooit roet in het eten. Als alternatief hebben we
Lees verder ...
We toverden in WZC De Vaeren een verlaten zithoek om tot een supergezellige bibliotheek. Heerlijk vertoeven voor onze bewoners die
Lees verder ...
Ondanks corona hebben we dit jaar in WZC De Vaeren enorm geïnvesteerd in onze boerderij. Onze boerderij verwelkomden 4 biggetjes
Lees verder ...
 De voormalige snoezelruimte in het rusthuis werd verbouwd tot een ruimte die voorbeeld zal staan voor een virtuele multi sensorische
Lees verder ...
Het fietsen met een doel: men kan door een stad fietsen als ze bij de kine aan het oefenen zijn.
Lees verder ...
Om de twee weken wordt het zilverkoor georganiseerd in de Hessie in WZC Sint Lucia , de grote cafetaria. Bij
Lees verder ...
Door deurschilderingen kunnen de in- en uitgang van de voorziening gemaskeerd worden voor dwalende of onrustige bewoners met dementie. Dwalen
Lees verder ...
Dit prachtig stukje technologie is in samenwerking met bewoners gemaakt om zowel lichaam als geest te trainen op een innovatieve
Lees verder ...
Wanneer je in een woonzorgcentrum komt, zie je vaak lange gangen, grote groepen die samen eten, weinig kleur, … Deze
Lees verder ...
Een echte aanrader: de  online radiozender, Radio Remember draait elke dag van 8u tot 22u muziek, gericht op ouderen met dementie.
Lees verder ...
Ouderen met dementie krijgen vaak te maken met desoriëntatie in tijd en ruimte. Ze weten niet meer waar ze zijn
Lees verder ...
Op de locatie Koningsbruggen van woonzorggroep AxionContinu (Utrecht, Nederland) verblijven onder andere ouderen met dementie. Deze voorziening heeft een reminiscentiekamer
Lees verder ...
Woonzorgcentrum Koningsbruggen heeft het Alzheimerkoor ‘Eigen Wijs’ opgericht. Zo worden er activiteiten ondernomen ipv binnen te zitten. Net zoals bewegen,
Lees verder ...
De zorgbib van het Rode Kruis stellen een groot aantal boeken beschikbaar om binnen het woonzorgcentrum een bibliotheek te vormen.
Lees verder ...
In woonzorgcentrum De Lisdodde (Mechelen, België) krijgen bewoners inspraak in de werking door middel van een praatgroep. Deze bestaat uit
Lees verder ...