Reminiscentiekamer

Reminiscentiekamer

Op de locatie Koningsbruggen van woonzorggroep AxionContinu (Utrecht, Nederland) verblijven onder andere ouderen met dementie.
Deze voorziening heeft een reminiscentiekamer waarin allerhande spullen van vroeger terug te vinden zijn,
zoals een ouderwetse naaimachine, een mattenklopper,…
De objecten worden aangeleverd door ouderen wanneer ze naar de voorziening verhuizen,
of worden door personeel en/of aangekocht op rommelmarkten (J. van Schaik, persoonlijke communicatie, 22 april 2016).

Door ouderen met deze materialen in contact te brengen, komen bij hen vaak verschillende herinneringen terug naar boven, (Dirkse Anders Zorgen, z.d.).

Het begrip reminiscentie wijst op herinneringen die gestimuleerd kunnen worden en verhalen die hieruit kunnen voortvloeien.
De betrokkene met dementie wordt zich hierdoor weer bewust van wie hij is.
De oudere gaat zich beroepen op wat hij wel nog weet en dit kan een goed gevoel geven.
De terugblik naar het verleden kan houvast geven in het nu.
Het is een goede manier voor zorgverleners om te weten te komen wat voor iemand de bewoner vroeger was,
welke momenten belangrijk waren in diens leven en wat hij fijn vond.
Op basis van deze gegevens kan de zorg worden afgestemd op de oudere (Dirkse Anders Zorgen, z.d.).

Reminiscentie kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.
In de reminiscentiekamer in Koningsbruggen kunnen bewoners individueel in deze ruimte gaan zitten wanneer ze dat willen,
maar er worden ook activiteiten georganiseerd met verschillende bewoners samen.
Op deze manier kunnen bewoners elkaar vragen stellen en op elkaar reageren waardoor ze elkaars herinnering versterken.
Als medewerker, vrijwilliger of familielid kan men hier ook met een bewoner komen zitten. (Dirkse Anders Zorgen, z.d.).

klik hier voor 'Ouderen aan het woord over de reminiscentiekamer'

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren