Alzheimerkoor ‘Eigen Wijs’

Alzheimerkoor ‘Eigen Wijs’

Woonzorgcentrum Koningsbruggen heeft het Alzheimerkoor ‘Eigen Wijs’ opgericht.
Zo worden er activiteiten ondernomen ipv binnen te zitten.
Net zoals bewegen, helpt muziek, bijvoorbeeld om vergeten liedjesteksten en herinneringen terug naar boven halen én om mensen in contact te brengen.
Het koor biedt mensen met dementie en hun mantelzorgers een podium om gezellig samen te zingen.

De dirigent is een bewoner die kans kreeg om deze rol nog eens op te nemen, waarvan hij enorm geniet
(J. van Schaik, persoonlijke communicatie, 22 april 2016).