Training voor teamcoaches

Teamverantwoordelijken zijn een belangrijke schakel om van het WZC een plek te maken waar medewerkers een band hebben met de bewoners en in de eerste plaats bezig zijn met het vergroten van hun levenskwaliteit in de breedste zin. Goed zorgen voor bewoners betekent meer dan de juiste medische zorg toedienen. Een plek waar het niet meer de professional is die weet wat het beste is, maar de bewoner zelf.
Teamverantwoordelijken hebben de taak om deze nieuwe kijk waar te maken binnen de werking van hun team. Doorheen de jaren is de invulling van hun leiderschap sterk geëvolueerd.
Op dit moment wordt van hen verwacht dat ze hun leiderschap kunnen aanpassen aan de situatie. Ze hebben verschillende rollen: soms expert, soms manager, op andere momenten coach.

In deze gratis werkmap met wachtwoord: “Helden in de zorg” vind je al het nodige materiaal voor een onderbouwd trainingstraject om teamverantwoordelijken te doen groeien als coach. Het is gebaseerd op het Sense of home-model en in cocreatie met 14 teamverantwoordelijken en 8 directeurs van WZC van zorggroep Antwerpen ontwikkeld dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting.
De essentie van deze training is om teamcoaches te ondersteunen in de relatieopbouw met hun medewerkers. Vanuit deze relatie is het mogelijk om vijf ondersteuningsvragen bij hen te detecteren en hun coachingsstijl daarop af te stemmen (activerend, waarderend, zingevend, verbindend en present coachen).
Een korte vragenlijst geeft een eerste inschatting van welke ondersteuningsvragen het meest aanwezig zijn binnen het team. De deelnemers komen naar de eerste bijeenkomst met de ingevulde vragenlijsten van al hun medewerkers. Per bijeenkomst staan we stil bij één ondersteuningsvraag en een bijpassende manier van coaching.
De eerste bijeenkomst neemt een volledige dag in beslag, de vier andere bijeenkomsten een halve dag, om de drie weken. In het programma is een terugkomdag voorzien, best in te plannen twee maanden na de laatste sessie.
We zetten in op een training die echt impact heeft op de werkvloer en de ervaren stress bij medewerkers. Het is belangrijk dat de verworven inzichten en vaardigheden geconsolideerd worden.
Daarom wordt er voor elke bijeenkomst een huiswerkopdracht voorzien. De deelnemers nemen voor de bijeenkomst per twee contact op om dit huiswerk met elkaar te bespreken. Per coachings-
stijl worden er bovendien uitgewerkte tools meegegeven. Deze methodieken om praktisch aan de slag te gaan in het eigen team, worden tijdens de bijeenkomsten uitgeprobeerd, zo kunnen de teamcoaches zelf ervaren wat dit met hen doet en is de drempel lager om er in hun team mee aan de slag te gaan. Ten slotte wordt er tijdens de terugkomdag gewerkt met begeleide intervisie.

Inhoud werkmap:
Vragenlijst om de ondersteuningsvragen van de medewerkers in te schatten
Uitnodiging trainingsreeks
Aanwezigheidslijst
Schematisch overzicht van alle ondersteuningsvragen en bijhorende coachingsstijl
Terugkommoment
Per coachingsstijl en terugkommoment:

• Powerpoint
• Cursus waarin de belangrijkste inzichten uitgeschreven zijn
• Huiswerk
• Tools