Vrijwilligersplatform

In het eerste jaar van de opleiding bachelor orthopedagogie verwachten we van onze studenten dat ze praktijkervaring opdoen. Deze inleefervaringen kaderen in het opleidingsonderdeel ‘leerprocesbegeleiding en ortho(ped)agogische praktijk’.

Als u in de loop van het academiejaar een vrijwilliger kan gebruiken bij een activiteit of een uitstap, dan kan u dit onze studenten laten weten door een bericht te posten op onze website. Meer uitleg hierover vind je hier.

We verwachten dat onze studenten op zelfstandige basis een keuze maken tussen het aanbod van vrijwilligersactiviteiten en dat ze op gepaste wijze afspraken maken en naleven. We kunnen echter niet garanderen dat er effectief een student op uw vraag zal ingaan.

De studenten zijn verzekerd vanuit onze school. Zij dienen ons wel op voorhand te laten weten wanneer ze deelnemen aan een activiteit. De school is niet in staat om onkosten die worden gemaakt voor een activiteit te dragen. In oktober starten we de inentingsprocedure voor al onze eerstejaarsstudenten. Sommige studenten zijn vanuit een vooropleiding al ingeënt tegen bv. Hepatitis B. Als het voor de activiteit belangrijk is dat de vaccinaties in orde zijn, gelieve dit dan uitdrukkelijk te vermelden in uw aanvraag.

Studenten kunnen, indien gewenst, een overeenkomst inleefervaring meebrengen bij de start van het vrijwilligerswerk.

We vragen u om bij elke inleefervaring het uurschema dat de student meebrengt te handtekenen en indien mogelijk een beknopt feedbackformulier in te vullen. Op deze manier wordt de inleefervaring nog leerrijker voor onze studenten en kunnen wij dit inleeftraject verder op punt stellen.

Voor meer informatie mag u ons gerust contacteren

gwenda.derkinderen@ap.be

wim.vantongel@ap.be