Stage orthopedagogie

Studenten die kiezen voor de optie ouderen in de samenleving, lopen in onze opleiding bachelor orthopedagogie gedurende heel het academiejaar stage. Zij combineren in hun laatste jaar drie dagen stage met twee dagen lessen en project, specifiek gericht op de doelgroep ouderen.

Wij hebben een stagedatabank waaruit studenten een stageplaats kunnen kiezen. Interesse om opgenomen te worden in deze stagedatabank? Neem dan  contact op met Gwenda Der Kinderen.  We bekijken dan eerst samen of de verwachtingen overeenkomen. Als er nadien een concrete kandidaat student zich aanmeldt dan nemen we terug contact op.

Ook een stage voor tweedejaarsstudenten  is mogelijk. Zij lopen 4 dagen per week gedurende 10 weken stage. Dit in de periode van half februari tot half mei.

Gwenda.derkinderen@ap.be