Vorming op maat

Vorming op maat
Is je interesse in sense of home aangewakkerd en wil je dit graag delen met je team?
Op zoek naar een gastcollege, presentatie of workshop over sense of home?
Zoek je professionele begeleiding voor intervisie rond dit thema?
Of ondersteuning in de transitie naar een degelijk woonleefbeleid in je voorziening?

Voor alle vorming en samenwerking op maat kan u contact opnemen met
Maite Mallentjer
Maite.mallentjer@ap.be
0477/31 28 25