Ortho in het WZC

De bachelor orthopedagogie is bij uitstek een generalist, die verbindend werkt tussen verschillende disciplines,
verschillende contexten, de cliënt en zijn netwerk. Hij kijkt door een brede bril, holistisch.

Hij is deskundig in het hanteren van klimaat, sfeer en ritme.
De dagelijkse context is hierbij zijn uitgangspunt.

Orthopedagogie vertrekt vanuit het concept ‘kwaliteit van leven’.
Centraal staat hierin het versterken van de identiteit van de cliënt en het versterken van relaties en netwerken.
We geloven dat iedereen zich blijft verder ontplooien, ongeacht de levensfase waarin men zich bevindt.

Orthopedagogie is complementair aan verzorgende en de therapeutische disciplines.
De opvoeder/begeleider ontleent zijn identiteit niet aan ‘de zorg’.
Hij kan zorg hanteren op een bewuste, intentionele en planmatige wijze.
Zorg is een middel om te komen tot…

Orthopedagogie vertrekt vanuit de ondersteuningsnoden van de cliënt en zijn context/familie.
De opvoeder/begeleider gaat hierbij uit van een empowerende basishouding.
Door in gesprek te gaan met de oudere gaat hij op zoek naar wat voor hem betekenis heeft.
We vertrekken vanuit de reeds aanwezige krachten om dit te realiseren.

Een opvoeder/begeleider is competent in het aansturen van processen en het implementeren van verandering.
Zijn coachingsvaardigheden zijn hierbij een belangrijke troef.