Zorgbib

Zorgbib

De zorgbib van het Rode Kruis stellen een groot aantal boeken beschikbaar om binnen het woonzorgcentrum een bibliotheek te vormen.
Elk jaar wordt overlegd of de voorziening dezelfde boeken wil houden of een andere selectie wil maken.
Het aanbod is erg ruim, van gewone boeken tot voorleesboeken, luisterboeken, strips, dvd’s, kijkboeken en zelfs reminiscentiemateriaal (Rode Kruis Vlaanderen, 2016).

Doordat de bibliotheek zich binnen het woonzorgcentrum bevindt geraakt de bewoner met beperkte fysieke mogelijkheden hier ook gemakkelijk.
Voor wie het niet mogelijk is om naar de bibliotheek te gaan, gaat er een kar rond met een kleine selectie materialen. (Rode Kruis Vlaanderen, 2016).

Tot slot hecht de zorgbib ook belang aan het maken van contact.
Bij het uitlenen van materialen is het de bedoeling dat het personeel de tijd neemt om in gesprek te gaan met de bewoner.
Het organiseren van voorleesmomenten, activiteiten met het reminiscentiemateriaal,.. wordt erg aangemoedigd.
Personeelsleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opleiding “zorgbib, de kneepjes van het vak” zodat ze het meeste uit dit initiatief kunnen halen (Rode Kruis Vlaanderen, 2016).

klik hier voor 'Ouderen aan het woord over de zorgbib'

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren