Samen in Pniël

Samen in Pniël

  • Het fietsen met een doel: men kan door een stad fietsen als ze bij de kine aan het oefenen zijn. De fietstocht blijft duren zolang de mensen blijven trappen. Als de mensen stoppen met trappen, dan stopt ook het beeld en stopt dus de tocht door de stad.
  • Er zijn geen gesloten afdelingen, alleen voor diegenen die echt structuur en regelmaat nodig hebben zo voelen ze zich verloren.
  • Een cafetaria die elke dag vanaf de middag wordt geopend voor de bewoners, in de cafetaria zorgt een team van vrijwilligers voor de drankjes! Het is een gezellige  cafetaria die gebruikt mag worden door elke bewoner, familie, keuze,..
  • Contactkoor : Is een sociaal gebeuren. Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naaste familie, hun vrienden en uiteraard ook het verzorgend personeel. Bovendien biedt het contactkoor mensen met dementie en hun familie een zinvolle en leuke activiteit.