Zilverkoor

Zilverkoor

Om de twee weken wordt het zilverkoor georganiseerd in de Hessie in WZC Sint Lucia , de grote cafetaria. Bij het zilverkoor zitten alle bewoners in een grote kring en komen er twee mensen piano spelen en zingen. Bewoners krijgen ook allemaal een boekje voor moesten ze de tekst niet kennen (maar dit is meestal geen probleem). Er wordt uit volle borst mee gezongen met liedjes van uit de goede oude tijd. Ook familie is welkom om mee te zingen. 

Het zilverkoor is een mooi voorbeeld van attachment to space. Men heeft hier een mogelijkheid om vriendschappen op te bouwen omdat bewoners samen deelnemen aan een activiteit.