Baas op eigen kamer

Attachment to place

Het kunnen creëren van een thuisgevoel hangt samen met de plaats die thuis genoemd wordt.
‘Attachment to place’ of het zich hechten aan die plaats kan volgens Falk et al. (2012) op verschillende manieren gestimuleerd worden.
Zo lijkt het van belang te zijn dat een bewoner de controle en leiding kan bewaren over zijn thuis.
Ook het doorbrengen van tijd in de kamer of woning en het zich eigen maken van deze ruimte zou daarnaast het creëren van een persoonlijk nest mogelijk maken.

Er zijn veel  woonzorgcentra waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen kamer in te richten op enkele meubelstukken
Lees verder ...
Sommige woonzorgcentra gaan nog een stapje verder in de mogelijkheid tot eigen inrichting: wanneer een koppel zich aanmeldt voor verblijf,
Lees verder ...
Woonzorgvoorziening D’n Aok (Veenendaal, Nederland) gebruikt opplakdeuren van True doors om de deur van bewoners te personaliseren. Een sticker met
Lees verder ...