Sarah Van de Voorde

Sarah Van de Voorde

Wil jij graag een huis zijn waar het voor iedereen goed wonen, maar ook goed werken is. Dan heb je in ieder geval de neus in de goede richting om aan de slag te gaan met ‘sense of home’ in je huis. Binnen de ouderenzorg dringt een ingrijpende verandering binnen de werkcultuur zich steeds meer en meer op. 

Medische zorg is het olympisch minimum, naast medisch passende zorg is aandacht voor de woon-en levenskwaliteit in zijn totaliteit noodzakelijk. Bewoners voelen zich vaak pas echt thuis als ze (h)erkenning krijgen voor wie ze zijn.  Elke bewoner is uniek, het herkennen van verschillen en hierop inzetten maakt het onmogelijke mogelijk. Makkelijker gezegd, maar moeilijker gedaan, want we betrappen onszelf erop dat we een totaalpakket aanbieden waarin bewoners zich snel aanpassen aan onze structuur, regels en werkcultuur.

De overschakeling naar een ouderenzorg waar het woon-en leefgemeenschapsmodel de kern is zorgt voor een goede kwaliteit. Het leefplezier zit vaak in de alledaagse dingen.   Een werk van lange adem wat gebeurd met vallen en opstaan. Zo’n veranderingsproces vraag tijd en energie, want het gaat erom om samen met bewoners, medewerkers, families, vrijwilligers en directie je huis te organiseren. Het vraagt samenwerking en medewerking van iedereen. De basis hiervan is een relatiegerichte participatie cultuur. Waar er aandacht is voor verschillen en bewoners zoveel en zolang mogelijk zelf de regie blijven behouden over hun leven. Bij de verhuis naar een woonzorgcentra sluit je misschien een deur, maar het opent ook veel nieuwe deuren. Niet enkel zorgen voor, maar ook inzetten op wat nog wel kan of opnieuw mogelijk is. 

Er is niet 1 handleiding, er is niet 1 juiste weg, er is niet 1 juiste routebeschrijving om het pad van ‘sense of home’ te bewandelen.  Waar een wil is, is een weg. Samen kunnen we op zoek gaan en ontdekken wat in jullie huis noodzakelijk is om een huis te zijn waar het goed wonen, maar ook goed werken is.

Zelf ben ik diensthoofd van het woonleefteam in woonzorgcentrum de Vaeren, te Reet. Met hart en ziel sta ik dag dagelijks op de werkvloer en met vallen en opstaan werk ik met iedereen op de vloer aan deze cultuurverandering. Wil je graag ondersteuning om dit ook in jullie huis te implementeren dan help ik jullie graag om jullie eigen ‘sense of home’ pad te bewandelen.

Woonzorgcampus De Vaeren
Eikenstraat 219  2840 Reet
T + 32 (0)3 451.91.07