PLACE

Attachment to place houdt in dat er bij bewoners van een woonzorgcentrum een gehechtheid ontstaat aan de (fysieke) ruimte.
Dit kan hen helpen om zich er beter thuis te voelen.