SPACE

Attachment to space staat voor hechting aan de ruimere (sociale) omgeving van woonzorgcentra.
Ook deze gehechtheid maakt het voor bewoners gemakkelijker om zich meer thuis te gaan voelen in een voorziening.