Beno Schraepen

Beno Schraepen

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan de opleiding orthopedagogie van de AP-Hogeschool.


Vanuit onderzoek en diverse nationale en internationale projecten wil hij vooral een bijdrage leveren aan de evolutie naar een meer inclusieve samenleving.
Een cruciale vraag is dan ook hoe de zorg voor (kwetsbare) ouderen in woonzorgcentra meer inclusief of nog (terug) meer betrokken kan gebeuren in en met de samenleving.
Binnen het sense of home project was hij betrokken bij de groepsinterviews (of focusgroepen) met diverse beroepsgroepen in de zorg,
en bij de kwantitatieve verwerking van de data uit de bevraging van het Zorgbedrijf Antwerpen.

BewarenBewaren