Koffers uitgepakt van internationale studiereis

Koffers uitgepakt van internationale studiereis

Tussen het verbeteren van de tweede zit examens en de start van het academiejaar vond ik nog een beetje tijd. Ideaal moment voor een internationale uitwisseling. Ik vind het zelf heel verrijkend om eens over het muurtje te kijken, en deel dat graag met jullie.

We starten in Breda: internationale plannen smeden met Kitty van der Made, Louis Neven van het lectoraat Active Ageing en Tim Trooster van de tijdmachine. Zoveel enthousiasme, creativiteit en engagement bij elkaar. We willen generaties verbinden, mensen laten ervaren dat het een zegen is dat we ouder worden.

De volgende halte van deze studiereis was Humanitas in Deventer, uitgeroepen tot beste woonzorgcentrum van Nederland, eigenlijk zelfs van de Benelux. Zij proberen het samenleven in een voorziening terug te normaliseren. Vijf inwonende studenten dragen hier al toe bij, maar Humanitas gaat veel verder dan dat. Ze ontschotten resoluut en hun visie”liefde, samen, positief” maakt dit mogelijk. Weg van complexe theorieën, het gaat erom een goede buur te zijn. Hier vind je meer!

Volgende stop is Windesheim, de hogeschool in Zwolle die me steeds doet denken aan Zweinstein. Het is ook wel wat toveren om een hele opleiding te kunnen inrichten over ouder worden. Heerlijk, een gastcollege sense of home geven in de opleiding toegepaste gerontologie, elke student die daar aanwezig is, elke docent, heeft expliciet gekozen voor de doelgroep ouderen.

Daarna volgt een bezoek aan het Zonnehuis in Zwolle.

 Het Zonnehuis biedt een scala aan wonen, zorg, welzijn, revalidatie en thuiszorg diensten voor een zeer gevarieerde doelgroep met een zorgvraag: van mensen met dementie tot (geriatrische) revalidatie, palliatieve zorg, tijdelijk verblijf, observatie en zorg aan huis. Het Zonnehuis is ruim tien jaar oud en staat in de nieuwbouw wijk Stadshagen, ten oosten van Zwolle. 

Het is echter geen gewone rondleiding, ik mag deelnemen aan een zorgvisite plus met jong en oud.

We bezoeken het Zonnehuis met een gevarieerd gezelschap van medewerkers, bewoners van aanleunwoningen, cliëntenraadsleden en studenten alsook de coördinator van de stichting JOW LINK, een organisatie die ouderen en jongeren verbindt. De bedoeling is om zowel buiten als binnen met zorgvisite-ogen te kijken en met elkaar te delen wat op het gebied van Thuis Voelen beter kan. We worden begeleid om te letten op dingen die betekenen dat de zorg ten dienste staat van het leven, zoals:

Frisse neus halen en makkelijk naar buiten; Beweging (-svrijheid); Lekker eten en drinken; Ontspanning, hobby’s, een prettige dag, welbevinden; Informatie, communicatie en bejegening. En: Het zijn de kleine dingen die ertoe doen.

Binnenkort staat de review, score uitgedrukt in theekopjes, hier te lezen.

Tenslotte sluiten we de reis af met overleg. We willen samen plannen realiseren. Met de bedoeling om van elkaar te leren en samen te realiseren waar we in geloven, namelijk een wereld waar men waardig oud kan worden en waar verouderen geen doembeeld hoeft te zijn.

Kitty van der Made van de Avans Hogeschool in Breda, Hetti Willemse, een dame The, Ad van Elzakker van de zorgvisite, Tim Trooster van de tijdmachine, Danielle Swart van het  Jo Visser fonds en de Leyden Academy trekken mee aan de kar.