Kom binnen en zet u,

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en wonen van de bewoners.
Ook vanuit het beleid wordt deze beweging voluit ondersteund, zie maar naar het zeer actuele woonleefbeleid.
Vanuit onderzoek binnen de opleiding orthopedagogie van de AP hogeschool schuiven we a Sense of Home als bruikbaar en verbindend concept naar voor.
A Sense of Home brengt verschillende elementen samen die een invloed hebben op het thuisgevoel in woonzorgcentra.
Sense of self kan beschouwd worden als de noodzakelijke voorwaarde om hiertoe te komen.

Ter inspiratie voor elk Woonzorgcentrum, elke woonleefbegeleider in spe, presenteren we, naast korte theoretische elementen,
voorbeelden gebaseerd op praktijkbezoeken aan woonzorgcentra in binnen- en buitenland.
In onze contacten met de praktijk kwamen we veel begeesterde initiatieven tegen die er toe bijdragen dat mensen zich beter thuisvoelen.
Daarnaast bieden we vorming en ondersteuning aan om dit te realiseren in het woonleefplan van jullie woonzorgcentrum.

Op zoek naar werk of medewerkers? Neem hier een kijkje. Wij brengen WZC en bachelors orthopedagogie in contact!

BewarenBewaren

© 2018 Maite Mallentjer – AP Hogeschool. Graphics & website: www.brontosaurus-graphics.be

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren