Categorie: <span>Attachment to place</span>

Qwiek.up

De Qwiek.up is een nieuwe, veel ingezette innovatie binnen de ouderen-, gehandicapten- en palliatieve zorg. Het is een mobiel in te zetten product dat beelden projecteert op het plafond of de muur in combinatie met geluid en muziek. Door de mooie beelden van natuur of juist een persoonlijk gemaakt digitaal levensboek, …

(Huis)dieren

  Zelfs wanneer woonzorgcentra kiezen voor eigen inrichting van de kamer, zijn huisdieren helaas zelden welkom omwille van hygiënische redenen, of omdat de bewoners er niet meer zelfstandig voor kunnen zorgen. Het is nochtans gemakkelijker om het leven verder te zetten zoals voorheen, in het gezelschap van hun trouwe metgezel. …

Ontbijtkar

Keuzevrijheid en autonomie kan, ook voor ouderen met dementie,  in de hand gewerkt worden door een ontbijtkar, die de bewoner goed zichtbaar de keuze biedt tussen de hoeveelheid boterhammen, wit of bruin brood, verschillende soorten zoet en zout beleg, … mogelijks hygiënisch verpakt in kleine porties. BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren …

Belevingstuin

Autonomie behouden optimaliseert de levenskwaliteit en helpt ouderen zich thuis te voelen. Het is dus belangrijk dat bewoners naar buiten kunnen wanneer ze willen, ook ouderen met dementie. Om dit mogelijk te maken moeten er enkele aanpassingen gebeuren zodat  de omgeving veilig en comfortabel is (Sheehan, Burton & Mitchell, 2006). …

Grenzen stellen

In ECR De Keizershof (Utrecht, Nederland) heeft ieder zorgappartement een eigen deurbel. Het verplegend personeel bespreekt op voorhand met de bewoners wanneer ze hen komen verzorgen en bellen dan aan. Alleen in geval van nood gaan ze de kamer binnen met hun pasje. (M. Scholts, persoonlijke communicatie, 20 april 2016). …

Onderhandelende zorg

In De Gulden Lelie (Antwerpen, België) stemt men zich af op de gewoontes van de bewoners. Bewoners geven aan wat ze gewoon zijn van vroeger en hier wordt dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden. (K. Oudermans, persoonlijke communicatie, 8 april 2016) Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bewoners zelf mogen …

Keuze maken

Door zelf keuzes te maken, gaat de bewoner zich meer thuis voelen in de voorziening. Het psychisch welbevinden wordt gestimuleerd door zelfbepaling (Shalock, Gardner, Bradley, 2007). De bewoners van Hof ter Lande (Vorselaar, België) mogen keuzes maken bij het maaltijdgebeuren. Dit doen ze op de volgende manieren: ’s Morgens en …

Doen wat je thuis ook deed

In één van de vestigingen van AxionContinu (Utrecht, Nederland) wordt hier op een bijzondere manier aandacht aan besteed. De medewerkers bieden niet elke dag een animatieprogramma aan, want zo vulden de bewoners hun dagen ook niet toen ze nog zelfstandig woonden. Ze stimuleren mensen om hun leven van voordien verder …