De Vertelliving en app “Voel je thuis”

De Vertelliving en app “Voel je thuis”

De vertelliving in WZC St Maria Berchem, een gezellige plek die een thuisgevoel kan oproepen bij bewoners.
De living is zo ingericht dat alle zintuigen geprikkeld worden met boeken, muziek, koekjes,…
Bij deze vertelliving hoort een app ‘Voel je thuis’.
De bedoeling van deze digitale vragenlijst is dat bewoners een virtuele versie van zichzelf maken en dat de vertelliving hen hierbij stimuleert.

Op deze manier kunnen bewoners hun verhaal vertellen over hoe hun thuisgevoel gestimuleerd kan worden.
Deze informatie kan dan onmiddellijk opgeslagen worden en later gebruikt worden om het wonen van deze bewoner te optimaliseren.

Deze ‘vertelliving’ en app ‘Voel je thuis’ werden ontwikkeld door een internationale groep studenten van de AP Hogeschool.
Zij baseerden zich voor de bouw op het onderzoek “ a sense of home” en op gesprekken die ze hadden met bewoners van Sint Maria.

Contactgegevens: Sint Maria, Alain Eyckens, alain.eyckens@zorgbedrijf.antwerpen.be

Links:
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170529_02902683
http://www.invlaanderen.be/made_invlaanderen/onderwijs_opleiding_en_seminaries/(42958)/studenten-ap-hogeschool-openen-samen-met-bewoners-8216-vertelliving-8217-in-woonzorgcentrum
http://www.gva.be/cnt/dmf20170530_02903622/studenten-ap-hogeschool-openen-vertelliving-in-woonzorgcentrum

BewarenBewaren

BewarenBewaren