Identiteitsondersteunende initiatieven van “Elder”

Identiteitsondersteunende initiatieven van “Elder”

  • Elder (ouderenwerking binnen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg waar ook regionaal expertisecentrum dementie “brOes” onder valt) biedt verschillende zaken aan na de verhuis naar een woonzorgcentrum:
  • Coming home: Coming Home is een praatgroep voor nieuwe rusthuisbewoners. Nieuwe rusthuisbewoners hebben het vaak moeilijk met de verhuis naar een rusthuis. Ze krijgen te kampen met negatieve gevoelens en slagen er niet in om zich (deels of geheel) aan te passen aan hun nieuwe leven. Elder heeft een methodiek ontwikkeld om ruimte te creëren om hierover in groep te kunnen spreken. De deelnemers worden uitgedaagd om hun ervaringen te delen en kunnen van elkaar leren hoe om te gaan met moeilijkheden. Onze methodiek “Coming Home” bestaat uit 7 thematische sessies en een terugkomsessie.
  • Ganzenbord: Het ganzenbord bevat levensthema’s waarrond in spelvorm gewerkt wordt met een kleine groep van nieuwe bewoners in een woonzorgcentrum. Belangrijke levensfasen en –gebeurtenissen worden besproken en deelnemers krijgen zo de kans om terug te blikken op hun leven en onverwerkte gebeurtenissen nog een plaats te geven. De thema’s liggen vast, wat erover gezegd en gevraagd wordt is vrij. Deze methodiek wil depressieve gevoelens, die kunnen samengaan met het ontstaan van dementie, verlichten. Het ganzenbord maakt de beleving van de beginnende en evoluerende dementie, met emoties als angst, verdriet, kwaadheid, …bespreekbaar en verzamelt de levensloopinformatie per deelnemer om aan de persoon met dementie een emotioneel houvast te bieden.
  • Elder (CGG Brussel), Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node. Telefoonnummer 02 511 06 60 of mail elder@cgg-brussel.be