Lectoraat mantelzorg Den Haag

Lectoraat mantelzorg Den Haag

Het lectoraat Mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties. Wij hadden vorige week de eer om Kitty Martens te verwelkomen voor een gastles. Ze deed ons reflecteren over eenzaamheid bij ouderen en leerde ons verder te kijken dan de stereotypen.

Twee publicaties trekken onze aandacht:

Eenzaamheid: In onze vergrijzende samenleving voelen veel ouderen zich eenzaam. Uit onderzoek blijkt dat vooral in de laatste levensfase het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt, sterk toeneemt. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar eenzame ouderen behoefte aan hebben en biedt oplossingen om ouderen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid.

Mantelzorg en werk en balans: Dit boek bereidt studenten en professionals, met theorie, praktijkervaringen en dialoog- en reflectievragen, voor op hun ontmoetingen met werkende mantelzorgers.