Levensboek

Levensboek

Binnen het concept ‘sense of home’ past het maken van de levensboeken, omwille van de balans van het leven die men opmaakt gedurende een aantal gesprekken.
De verhaalschrijver vertrekt vanuit een basishouding waarbij hij de persoon baas laat zijn in zijn eigen leven.
Het is belangrijk dat men met een positieve blik kan kijken naar de mooie kant van het eigen leven.
Via het levensboek kan men het verleden meer aanvaarden en kan men zich verzoenen met zijn eigen biografie.

Een laatste proces dat binnen ‘sense of home’ beschreven wordt als bevorderlijk voor de hechting aan een plaats, is het gevoel van waardering krijgen.
Met het levensboek kan men de waardering krijgen van de verhaalschrijver maar ook van elk ander individu die het verhaal leest.
Door het kenbaar maken van je levensverhaal kun je respect verwerven. Als personen waar je dagelijks mee in contact komt meer van je weten,
zullen bepaalde gedragingen beter geplaatst kunnen worden. Dit kan zorgen voor meer begrip en respect voor de ouderen.

Panelgesprekken
De bewoners vinden dit een fijn idee omdat je kan vertellen wat je wilt zonder enige verplichtingen. Dit zouden ze graag met het personeel uitwerken.
In tegenstelling tot de huidige bewoners vinden toekomstige bewoners en mantelzorgers dit geen meerwaarde.
Zij vinden dit enkel een meerwaarde voor bewoners die graag met taal bezig zijn.
De werknemers zijn zeer enthousiast. Zij vinden dit betekenisvol voor de bewoner en de voorziening.

klik hier voor 'Ouderen aan het woord over levensboek'

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren