Maite Mallentjer

Maite Mallentjer

Maite Mallentjer is lector levenslooppsychologie en ouderen.


Zij wil vanuit de opleiding orthopedagogie van de AP hogeschool bijdragen aan een warme maatschappij met grote intergenerationele solidariteit.
Binnen het sense of home project ontwikkelde ze samen met Lena Lefevre een eigen theoretisch model (sense of self)
vanuit de analyse van diepteinterviews bij ouderen in het woonzorgcentrum.
Daarmee wil ze  woonzorgcentra graag ondersteunen om hun woonleefklimaat  te verbeteren.

BewarenBewaren