Met de “zorgvisite” op bezoek in WZC Cadiz

Met de “zorgvisite” op bezoek in WZC Cadiz

Vandaag kregen we samen met de zorgvisite een rondleiding in WZC Cadiz. Hoofdverpleegkundige Cindy Defosse legde de werking uit op een heel begeesterende manier.

Wat is nu “de zorgvisite?” De dames THe constateerden dat er behoefte is aan informatie in gewone mensentaal over het wonen, leven, de activiteiten en de zorg in verzorgings – en verpleeghuizen. 

Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse van de zorgvisite leggen uit: “Wij hanteren het adagium dat je zorg nodig hebt, maar dat je daarnaast toch vooral wilt leven en jezelf wilt kunnen blijven, ook als je voor je zorg afhankelijkheid bent van anderen. Je hebt behoefte aan een voor jou zo plezierig mogelijke levens- en daginvulling. Bovendien, van de 24 uren die een dag telt, maken de zorguren weliswaar een wezenlijk element uit, maar blijven er nog vele uren over die bepalend zijn voor je eigen-waarde, je mens-zijn. Dat bracht ons op de gedachte om met onze brede kennis en ervaring op visite te gaan bij verpleeg- en verzorgingshuizen en recensies over onze bezoeken te schrijven. We doen dat op een luchtige toon, waarmee we het onderwerp tastbaarder, visueler en concreter willen maken en hebben geen wetenschappelijke pretenties. We gaan een ochtend of middag onaangekondigd op visite en vragen de publiek toegankelijke ruimten te mogen bezoeken. We snuiven de sfeer, de cultuur en de couleur locale op. We kijken, voelen en ervaren: hoe is het gebouw, hoe staat het in de omgeving, kun je er naar buiten, is het gebouw naar binnen gericht of naar buiten, straalt het huis gastvrijheid uit. We pretenderen niet alle wijsheid in pacht te hebben en bovendien gaan we niet over de kwaliteit van de zorg. Daar zijn de inspectie en de zorgkantoren voor. Het zou goed zijn als zij ook de burgers daarover op een toegankelijke wijze zouden informeren. Met onze recensies willen we mensen op ideeën brengen over hoe je bijvoorbeeld het gebouw met de omgeving kunt verbinden. We hopen dat de huizen waarover we schrijven deze recensies als een ongevraagd gratis constructief advies zien. Met Zorgvisite.nl willen wij voorwaarden creëren waarmee ouderen, familie en medewerkers zelf meer grip op en plezier in hun leven en hun werk kunnen hebben.”

Binnenkort leggen deze Nederlandse collega’s de 200e zorgvisite af en dat wordt gevierd op 12 december! Sense of home zal van de partij zijn.