Stichting De Tijdmachine

Stichting De Tijdmachine

Een andere manier om het verleden van de oudere niet verloren te laten gaan, is De Tijdmachine.
Anne Elschot en Tim Trooster zijn van mening dat zorg nog meer kan aansluiten bij wat de oudere nog wil en kan.
Hiervoor hebben ze hun eigen strategie ontwikkeld. Een  woonzorgcentrum kan de stichting een week laten langskomen.
Dit houdt in dat er een reconstructie wordt gemaakt van het leven in de jaren ’60.
Dit doen ze door een keuken, woonkamer, filmzaal en dancing op te bouwen.
In deze dancing staat bijvoorbeeld een platenspeler met platen van vroeger
(T. Trooster, persoonlijke communicatie, 7 april 2016).

In de filmzaal worden er nieuwsuitzendingen en andere beeldfragmenten getoond uit de jaren ’60.
Bij het selecteren van de beeldfragmenten, muziek,.. wordt rekening gehouden met de ligging van de voorziening,
waardoor de ouderen gestimuleerd worden om te praten over hoe het leven er toen voor hen uitzag.
(T. Trooster, persoonlijke communicatie, 7 april 2016).

Anne en Tim proberen echter nog meer uit dit initiatief te halen.
Wanneer een bewoner interesse toont in De Tijdmachine kan een vrijwilliger een vragenlijst bij hem afnemen.
Deze vragenlijst is gericht op het ontdekken van wat de persoon vroeger graag deed,
om zo eventueel te komen tot zaken die hij in de toekomst nog graag wil doen.
Deze wensen worden niet enkel opgeschreven, maar men maakt er ook werk van.
Er wordt gekeken welke activiteiten het woonzorgcentrum op zich zou kunnen nemen.
Daarnaast gaat de stichting eventueel op zoek naar vrijwilligers die er voor kunnen zorgen
dat de oudere de zaken kan doen die hij nog graag wil doen (T. Trooster, persoonlijke communicatie, 7 april 2016).

Dit zeer mooie initiatief heeft helaas ook een behoorlijk kostenplaatje. Maar dat weerhoudt ons er niet van om inspiratie uit deze stichting te halen.
Door aan nieuwe bewoners te vragen of ze meubels of voorwerpen hebben van vroeger die ze willen afstaan,
kan er een eigen tijdmachine of reminiscentiekamer gemaakt worden in de voorziening.
In deze kamer zouden medewerkers dan dezelfde vragenlijsten kunnen afnemen om hier hun animatieprogramma op af te stemmen
(T. Trooster, persoonlijke communicatie, 7 april 2016).

klik hier voor 'Ouderen aan het woord over de tijdmachine'

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren