Woonleefbegeleider in WZC Sint Jozef te Rumst

Woonleefbegeleider in WZC Sint Jozef te Rumst

Functieomschrijving

Binnen Woonzorgcentrum Sint-Jozef staat de bewoner (en zijn context) centraal. Van zodra een persoon verhuist naar ons WZC, zorg je samen met je collega’s voor een aangename woonomgeving.

Er wonen 57 bewoners (waarvan 5 kamers kortverblijf), waarbij er één afdeling voor personen met dementie en twee open afdelingen zijn. Werken met personen met dementie schrikt je niet af.

Als Woonleefteam is het onze taak om de zes rollen van de woonleefbegeleider mee vorm te geven (zie bijlage). Jouw rol hierin zal voornamelijk die van de activiteitenbegeleider zijn, waarnaast uiteraard ook ruimte is om mee na te denken over de invulling van de andere rollen.

Kerntaken:

 • Je zorgt samen met je collega’s voor een thuisgevoel voor alle bewoners.
 • Je werkt (grote) activiteiten uit en kan deze ook individueel begeleiden.
 • Je betrekt bewoners bij bestaande (groeps)activiteiten, obv hun interesses.
 • Je zorgt ervoor dat elke bewoner aansluiting kan vinden bij activiteiten, indien zij daar nood aan hebben.
 • Je organiseert nieuwe (groeps)activiteiten waar nodig, om eventuele gaten in het bestaande aanbod op te vangen.
 • Je communiceert met collega’s, vrijwilligers en bewoners/familie, waar nodig.
 • Je bent flexibel waar nodig en kan je af en toe ook vrijmaken voor een activiteit tijdens een avond of weekend (te bespreken met collega’s).

Profiel

Je komt in aanmerking als je beschikt over één van volgende bachelor diploma’s: 

pedagogie of orthopedagogie; logopedie; ergotherapie; kinesitherapie; 

arbeidstherapie; readaptatiewetenschappen; voedings- en dieetleer; psychomotoriek; (toegepaste) psychologie; sociale gezondheidszorg of sociale verpleegkunde; sociaal werk; gezinswetenschappen; (psychosociale) gerontologie; opvoeder; muziektherapeut; drama, dans – en creatieve therapie; theologie, religie- of moraalwetenschappen; audiologie of zorgtechnologie; wellbeing- en vitaliteits management.

– Je hebt een blanco uittreksel strafregister.

Jobgerelateerde competenties

 • Werken met een doelgroep: Ouderen

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • Wekelijks 19 uur te presteren (bij voorkeur op woensdagnamiddag, andere momenten in onderling overleg)
 • Verloning conform IFIC-barema’s
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, goedkope maaltijden.
 • Werken in een ‘Sense of Home’ Woonzorgcentrum, waar de bewoner centraal staat.

Plaats tewerkstelling

WZC SINT-JOZEF Rumst 
Schoolstraat 1 2840 RUMST 

Meer info via deze link