Categorie: <span>Ons team</span>

Maite Mallentjer

Maite Mallentjer is lector levenslooppsychologie en ouderen. Zij wil vanuit de opleiding orthopedagogie van de AP hogeschool bijdragen aan een warme maatschappij met grote intergenerationele solidariteit. Binnen het sense of home project ontwikkelde ze samen met Lena Lefevre een eigen theoretisch model (sense of self) vanuit de analyse van diepteinterviews …

Beno Schraepen

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan de opleiding orthopedagogie van de AP-Hogeschool. Vanuit onderzoek en diverse nationale en internationale projecten wil hij vooral een bijdrage leveren aan de evolutie naar een meer inclusieve samenleving. Een cruciale vraag is dan ook hoe de zorg voor (kwetsbare) ouderen in …

Katrijn Van Loock

Katrijn Van Loock is lector en projectcoach binnen de opleiding orthopedagogie van de AP Hogeschool. Gelijkwaardigheid, participatie en burgerschap zijn voor haar belangrijke waarden die zij dagdagelijks probeert te hanteren in haar werk binnen de hogeschool en daar buiten. Binnen het project sense of home voerde ze samen met Maite …

Lena Lefevre

Lena Lefevre is vanuit haar opleiding psychologie ingestapt in het onderzoek rond ‘sense of home’ en heeft dankzij een intensieve en productieve samenwerking met Maite Mallentjer haar masterthesis rond het kwalitatieve luik van dit onderwerp geschreven.