Consonant bemiddelt in de laatste levensfase

Consonant bemiddelt in de laatste levensfase

Bemiddeling is een constructieve manier om om te gaan met spanningen, bezorgdheden of conflicten. Zowel voor dingen uit het verleden, als wat nu nog speelt. Het is een proces gericht op communicatie, zowel in verbinding met jezelf als met de ander. Een neutrale derde, de bemiddelaar, helpt de partijen daarbij om de situatie beter te begrijpen, constructief met elkaar te praten en eventueel afspraken te maken.
Op een moment van veranderingen in jouw leven, in je omgeving en in de rollen die je opneemt, kunnen bezorgdheden spelen. Denk aan…

  • de overstap naar een woonzorgcentrum, 
  • onevenwichtig verdeelde zorg tussen broers en zussen, 
  • geconfronteerd worden met ziekte, 
  • verschillende meningen over een medische beslissing, 
  • onopgeloste conflicten uit het verleden, 
  • afspraken rond een erfenis overeenkomst,…

Eigenlijk alle situaties waarin er spanning komt te staan op het contact met jezelf of met je omgeving.Bemiddeling kan dan ruimte maken om opnieuw afspraken te maken met elkaar.
Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met iemand die er volledig buiten staat.Die rol neemt de bemiddelaar op zich. De bemiddelaar helpt partijen om tot een akkoord te komen, waar iedereen zich in kan vinden.De methoden die de bemiddelaar toepast, zorgen voor dynamiek en ruimte om in de beste omstandigheden met elkaar te overleggen. Daardoor kan er samen nagedacht worden over hoe een probleem het best kan worden aangepakt, met de nodige aandacht voor alle partijen.Bemiddeling kan wanneer er bezorgdheden, onduidelijkheden, spanningen of conflicten zijn tussen partijen, die er zelf niet meer uit komen. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar bewaakt wordt.Je kan steeds gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen, dan schatten we samen in wat bemiddeling in jouw situatie kan betekenen: 0474 39 89 83 of via consonantbemiddeling@gmail.com.

Meer info vind je hier.