Koor ‘De Betties’

Koor ‘De Betties’

‘Huis Perrekes’ te Geel heeft ze in 2010 het koor ‘De Betties’ opgericht.
Dit werd gedaan ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de voorziening. Het koor bestaat uit heel wat verschillende mensen, variërend van jong tot oud:
bewoners van ‘Huis Perrekes’, kinderen uit schooltjes in de buurt, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, enzovoort.
De inspiratie voor de naam van het koor hebben ze gehaald bij één van de eerste koorleden. Betty was een heel enthousiast koorlid en lag mee aan de grondslag van hun bestaan.

Ik ben er’ is een lied dat speciaal voor dit koor geschreven is. Het lied gaat over de verschillende fasen van dementie en dit vanuit de beleving van de persoon (Huis Perrekes, 2015).

Het koor treedt op buiten de voorziening en komt zo op heel wat verschillende plaatsen.
Op die manier hebben de bewoners de kans om nog buiten ‘Huis Perrekes’ te komen en andere contacten te leggen en nog een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

klik hier voor 'Ouderen aan het woord over de De Betties'

BewarenBewaren

BewarenBewaren