Meer sense of home door talenten in te zetten van vrijwilligers

Meer sense of home door talenten in te zetten van vrijwilligers

Fons Wouters is al 5 jaar vrijwilliger in dienstencentra en WZC. Zijn interesse, sympathie , bezorgdheid voor ouderen is zo groot dat hij zich na zijn pensioen als directeur van Bilzenhof en nadien Joostens, bleef inzetten. Maar toen hij na de 2de coronagolf weer op bezoek kon (mét mondmasker!) gaf hij er een nieuwe dimensie aan. In samenspraak met het WZC gaat hij minstens 2 à 3 maal per week bij iemand langs om het te hebben over vroegtijdige zorgplanning. Een prachtig praktijkvoorbeeld van talentgericht werken. Op deze manier kan een WZC een warme gemeenschap worden, waar talenten van iedereen worden erkend en ingezet. Het WZC wordt een plaats waar er goed voor iedereen wordt gezorgd en waar iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.