Demiclowns zorgen dat ouderen met dementie terug een waardevolle rol kunnen opnemen

Demiclowns zorgen dat ouderen met dementie terug een waardevolle rol kunnen opnemen

Demiclowns vzw is een sociale onderneming die psychische zorg biedt aan personen met dementie en hun omgeving.
“Dementie ligt ons nauw aan het hart. We weten wat het is om niet meer herkend te worden”, zeggen Lore Dhaenens & Lara Debeuf. De founding mothers werden zelf geconfronteerd met dementie. Hun beide oma’s werden getroffen door de ziekte.
Vlaanderen telt 136.624 mensen die lijden aan dementie. De kans is 1 op 5 dat jij dementie krijgt.
Dementie vormt één van de grootste uitdagingen van de toekomst. Demiclowns VZW biedt hierop een uniek antwoord.

ONS ZORGAANBOD

Psychische zorg: Demiclowns stimuleren de persoon met dementie om rollen aan te nemen uit zijn/ haar leven die verloren zijn gegaan of niet meer tot uiting komen via levensverhaal bezoeken op maat.
Fysieke zorg: Demiclowns triggeren de personen met dementie om in beweging te komen en zo hun fysieke mogelijkheden te onderhouden.
Ontspanning: De Demiclown creëert een veilige plaats waar emoties kunnen geuit worden en spanningen afnemen.

Met ons drieledig aanbod onderscheidt Demiclowns VZW zich van ieder ander entertainment en/of zorgaanbod binnen de geriatrische zorg.

UNIEKE ZORG & VORMINGEN

1) LEVENSVERHAAL BEZOEKEN

Als Demiclown nodigen wij de persoon met dementie uit om rollen uit hun leven terug op te nemen.
Rollen die ze vroeger spontaan opnamen in hun dagdagelijkse leven, omdat het hun job was, hun hobby, hun interesse, hun gezinssituatie of gewoon een eigenschap.
Denk maar aan de rol van vader, broer, huisvrouw, boer, helper…

2) VORMINGEN, TRAININGEN & OPLEIDING 

Wij bieden diverse vormingen, workshops, trainingen en supervisie aan. Op die manier stellen wij zorgverleners, mantelzorgers en geïnteresseerden in staat om zelf aan de slag te gaan met onze methodiek en visie op zorg voor personen met dementie.