Studiedag

Studiedag

‘Sense of home’ stelde zich voor op 20 september

Op 20 september 2018 sloot het project Sense of Home af met een studiedag.
Gedurende 4 jaar werd het concept ‘sense of home’ uitvoerig en vanuit verschillende invalshoeken bekeken en getoetst aan de praktijk.
Het werd theoretisch uitgediept en voorgelegd aan zorgkundigen, directies, paramedici en orthopedagogische begeleiders.
Ouderen werden breed en uitvoerig geïnterviewd en ingeschakeld als medeonderzoeker in een participatieproject.
In samenwerking met het Zorgbedrijf Antwerpen vulden alle nieuwe bewoners een vragenlijst in over het zich thuis voelen in het WZC
en werd een vertelliving ingericht en een gespreksapp ontwikkeld. Vanuit al deze ervaringen en resultaten werd met ‘sense of self’
ook nog een nieuw en bruikbaar orthoagogisch model ontwikkeld om te werken aan een kwalitatief woon- en leefklimaat. Je ziet, genoeg om te inspireren en te delen met de wereld.

We sloten de studienamiddag af met een prijsuitreiking voor de meest inspirerende “good practice” op onze website, gewonnen door WZC de Lisdodde in Mechelen. Een verslagje vindt u hier.

De studiedag en de receptie waren niet hetzelfde geweest zonder de inkleding en muzikale begeleiding van stichting de tijdmachine.

Wie onze resultaten nog eens rustig wil doornemen of  wie er niet kon bij zijn vindt hier de presentaties:

sense of home

sense of self

participatief actieonderzoek

de vertelliving

inleiding door Bernadette Van Den Heuvel